Ekinler El Aletleri'ne Hoş Geldiniz...

EKİNLER EL ALETLERİ GARANTİ POLİTİKASI


EKİNLER EL ALETLERİ, tüm ürünlerin kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunların belirtilen garanti sürelerin üstünde bir garanti verir.

Bu sebeple sözleşme kapsamındaki yasal haklarınızı hiçbir şekilde ihlal etmez ve haklarınızı hiçbir şekilde kısıtlamaz.

2 YIL GARANTİ

Ürününüz, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, EKİNLER EL ALETLERİ, hatalı kısımları bedelsiz olarak değiştirmeyi veya -kendi inisiyatifine bağlı olarak- satın alınan aleti değiştirmeyi garanti eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar altında geçerlidir:

 • Ürün yanlış kullanılmamışsa;
 • Ürün, yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamışsa;
 • Yetkili olmayan kişilerce tamir edilmeye çalışılmamışsa;
 • Satın alma belgesi (fiş, fatura) ve garanti kartı sunulmuşsa.
 • Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Ayrıca ürününüz CE işaretine sahip olmalıdır.

GARANTİ KOŞULLARI

Ekinler El Aletleri servis
Ekinler El Aletleri yetkili servis

YETKILI SERVIS ACENTESI STANDART GARANTI KURALLARI

Bu bilgi, garanti ödemeleri için aşınmış parçalar, yanlış kullanılmış parçalar ve kusurlu parçaları birbirinden ayırmalarında Yetkili Servis Acentelerimize yardımcı olmaya yönelik bir referans kılavuz işlevi görür.

Bunlar standart kurallardır ve tüm arıza tiplerini tanımlayamazlar.

Garantiyi onaylama kararını Yetkili Servis Acentesi verir ancak tartışmalı durumlarda nihai karar yerel Servis Müdürü tarafından verilir.

Belirli arıza nedenlerinin örnekleri aşağıda verilmiş ve sınıflandırılmıştır:

 • Kusurlu malzeme veya üretim: Garanti kapsamındadır.
 • Aşırı düzeyde aşınma ve yıpranma veya aletin yanlış kullanılması: Garanti kapsamında değildir.

GARANTİ İLE İLGİLİ POLİTİKAMIZ

EKİNLER EL ALETLERİ® 1 Yıllık Garanti

EKİNLER EL ALETLERİ; ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden kullanıcılar için mükemmel bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir ilave niteliğinde olup profesyonel kullanıcıların sözleşmeden doğan haklarına veya tüketiciler olarak değerlendirilen, profesyonel olmayan özel kullanıcıların haklarına hiçbir şekilde zarar vermez. Garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir. Ürünle birlikte kullanıcılara sunduğumuz Garanti, kullanıcılara haklarını hatırlatmaktadır ve tüketici garantileriyle ilgili kanun gerekliliklerine uygundur.

Garantiyle ilgili herhangi bir talebi değerlendirmeden önce elinizde satın almaya dair bir kanıt olmalıdır.

Garantinin temel hususları şu şekildedir:

EKİNLER EL ALETLERİ, satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde kusurlu malzeme veya işçilikten kaynaklanan kusurları herhangi bir bedel talep etmeksizin onaracaktır.

Garanti, aşırı aşınma ve yıpranma veya aletin yanlış kullanılmasından kaynaklanan parça arızalarını kapsamaz.

Garanti, onarım işleminin yetkili olmayan kişilerce yapıldığı durumlar için geçerli değildir.

Akülü el aletlerinde bataryalar 1 yıllık garanti kapsamına girer. Fakat aşırı yıpranma, aşınma, yanlış şarj doldurum gibi sebeplerden dolayı bataryalar garanti kapsamına girmez.

Kusurlu malzeme veya işçilik :

EKİNLER EL ALETLERİ, tedarikçileri ve üretim işlemleri için çok yüksek kalite standartları uygulamaktadır ve ürünlerin tümü, fabrikadan ayrılmadan önce test edilmektedir. Yine de çok nadiren ürünlerde kusur görülebilmektedir.

Bir ürün kusurunun, sizi de ikna edecek şekilde, aşağıdakilerden biri yüzünden meydana geldiğinin doğrulanabildiği durumlarda:

 • 1) Üretici tarafından gerçekleştirilen yanlış montaj veya
 • 2) Üreticinin, ürünün bir veya daha fazla parçasını tasarım özelliklerine uygun şekilde üretmemiş olması,

EKİNLER EL ALETLERİ’ın Garantisi, ürünündeki bu tip bir kusurun kullanıcıdan herhangi bir bedel alınmaksızın onarılmasını sağlar.

Ekinler El Aletleri arızalı ürün

Aşınma ve Yıpranma

EKİNLER EL ALETLERİ Garantisi, "Aşırı Düzeyde Aşınma ve Yıpranmaya" maruz kalmış parçaları kapsamaz.

"Aşınma ve Yıpranma" terimi, ürünün kullanılma süresini ve ürünün kullanıldığı ortamı ifade eder. Herhangi bir ürün için Aşınma ve Yıpranmanın kapsamı, Yetkili Servis Acentesi olarak sizin tarafınızdan belirlenir.

Aşağıdaki parçalar, Aşınma ve Yıpranmaya maruz kalabilecek parçalara örnektir ve ürün, uygulamayla ve kullanılması için tasarlandığı ortamla ilişkili olarak yoğun bir şekilde kullanılmışsa bu parçalar garanti kapsamına alınmazlar.

 • Armatür komütatörleri
 • Yataklar
 • Anahtarlar
 • Darbe parçaları ve tokmaklar
 • Kavrama parçaları ve Genel olarak, birbiriyle etkileşim içinde olan parçalar

Aşağıdaki örnekler, Garanti kapsamında değildir:

Ekinler El Aletleri Yıpranmış parçalar

Ürünün Yanlış Kullanılması

Ürünün yanlış kullanılmasıyla ilgili örnekler şunlardır:

 • Ürünün aşırı düzeyde darbe veya düşürmeye maruz kalması.
 • Çivi, vida, zımpara gibi yabancı nesnelerin aletin içine girmesi.
 • Uygulama için yanlış ürünün kullanılması.
 • Ürüne herhangi bir modifikasyon yapılması.
 • Ürüne yanlış voltaj gitmesi.
 • Yanlış aksesuarlar veya aküler kullanılması
 • Tavsiye edilen servis işlemlerinin gerçekleştirilmemesi (özellikle kırıcılar).
 • Yanlış gres kullanılması (elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmez, aletinizi yağlamayın çünkü bu içindeki parçalara zarar verir).

Yetkili olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen servis işlemi

Hiçbir durumda bir müşteri, Garanti süresi içinde kendi aleti üzerinde servis işlemleri uygulamaya çalışmamalıdır. Bu tür bir eylem, söz konusu alet için Garantiyi geçersiz kılar. Garanti kapsamındaki onarım işlemleri yalnızca Yetkili EKİNLER EL ALETLERİ Servis Temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir

Genel standart kurallar

 • Satın almayla ilgili bir kanıt isteyin. Satın alma esnasında alınan geçerli bir belge olduğundan ve ürünün Garanti süresinin geçmemiş olduğundan emin olun.
 • Ürün, kullanıcı kılavuzuna uygun şekilde kullanılmış olmalıdır.
 • Garanti taleplerinde müşteri adı ve adresi bulunmalıdır.
 • Garanti çerçevesinde sunulan hizmetler, aletin Garanti süresini uzatmaz veya yenilemez.
 • Yalnızca orijinal EKİNLER EL ALETLERİ yedek parçalar kullanın
 • Orijinal olmayan aküler de dahil olmak üzere orijinal olmayan EKİNLER EL ALETLERİ parçaları ile onarılmış bir ürünü kabul etmeyin
 • Kötü kullanılmış, düşürülmüş veya hasar görmüş aletleri Garanti kapsamına kabul etmeyin.
 • Yanlış gres kullanılması (elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmez, aletinizi yağlamayın çünkü bu içindeki parçalara zarar verir).

Taşıma

Ürünün onarılmak üzere taşınması sırasında korumak için, alet kit kutusu dahil olmak üzere orijinal ambalajı içinde iade edilmelidir

Mandrenler

Yanlış kullanım nedeniyle mandren hasarı meydana gelebilir, örneğin:

 • Mandrenin yanlış sıkılması nedeniyle ucun kayması
 • Matkabın, mandren sert yüzeylere karşı çalışacak şekilde kullanılmasından kaynaklanan aşınma
 • Mandrende artık birikmesine izin verme (riski en aza indirmek için matkap ucunu daima mandrene takmadan önce temizleyin)
 • Tasarım özelliklerine uygun şekilde üretilmedikleri durumlar dışında mandrenler normalde Garanti kapsamında değildir
 • Nemli şartlara uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanan pas
 • Mengene gibi uygun olmayan araçlar kullanarak mandren veya aksesuarları çıkarmaya çalışmışsanız

Motorlar

Motorlarda, uzun ömürlü olmaları için bir soğutma fanı bulunur. Bu soğutma sisteminin etkisi doğrudan armatürün hızıyla ilişkilidir. Motora fazla gerginlik uygulanırsa, anma devrini korumak için daha fazla enerji harcanması gerekir. Uzun süreli gerginliğe maruz kalma durumunda motor devri düşer ve soğutma etkisi hızlı bir şekilde azalır. Ardından motor sıcaklığı, kritik bir aşırı ısınmaya neden olabilecek şekilde artar.

Aşırı ısınmayı önlemek için motor her zaman optimum devrinde çalıştırılmalıdır. Hiçbir zaman Garanti kapsamına girmeyen bir durum olan aşırı ısınmış motor, hemen hemen her seferinde bir aletin yanlış kullanıldığının göstergesidir.

Anahtarlar ve PCB’ler

Anahtarlar ve PCB'ler, statik elektriğe duyarlı parçalardır. Bu nedenle daima uygun bir statik koruması kullanılarak muhafaza edilmeli ve takılmalıdırlar. Note: Anahtarlar ve PCB'ler, Aletin aşırı yüklenmesinden kaynaklanan yüksek akım ve ısıya duyarlıdır

Bu tip arızalar hiçbir zaman Garanti kapsamında değildir.

Aküler – Genel bakım

Bir aküden maksimum ömrü boyunca faydalanabilmek için genel bir kılavuz olarak uyulması gereken bazı en iyi uygulamalar mevcuttur. Kullanıcının aşağıdaki standart kurallara uyup uymadığını kontrol edin.

1. Akü, oda sıcaklığında şarj edildiğinde optimum performans verir. 4°C'nin altındaki veya 40°C’nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir. Bu şartlar altında akü tam olarak şarj olmaz ve kalıcı hasar görebilir

2. Akü sıcaksa, kullanıcı, oda sıcaklığına gelene dek en az 2 saat boyunca aküyü şarj cihazından ayırmalıdır.

3. Kullanıcı, akünün, güç veremeyecek ve iş için tork uygulanması gerekecek duruma gelene dek deşarj olmasına izin vermemelidir. Bu, akünün tam şarj olmasını önleyecek kalıcı bir hasara neden olabilir Kullanıcı, aküyü deşarj etmek için tetikleyiciyi alete bantlamamalıdır.

4. Akü, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Sıcaklık 49°C’yi aşarsa, akünün ömrü kısalabilir.

5. Kullanıcı, optimum çalışma zamanı ve akü ömrü için 3 kademeli şarj sisteminden faydalanmak üzere aküyü periyodik olarak gece boyunca şarj etmelidir.

6. Akü terminalleri, kullanılmadıkları zamanlarda saklama kapağı kullanılarak korunmalıdır (dikkat: kit kutusu içinde akü terminalleri yakınında gevşek metal parçalar bırakmayın).

7. Akü mandalları, akünün alete takılmasını etkileyebilecek kötü kullanma veya aşırı düzeyde kirlenmeye karşı korunmalıdır.

8. Makinenin aşırı yüklenmesi. Makineyi aşırı yüklerseniz, bu, akünün akü hücrelerine kalıcı hasar verecek şekilde deşarj olmasına neden olabilir.

Bu standart kurallara uyulmadığının tespit edildiği durumlarda, aküde meydana gelen hasar veya düşük performans, Garanti kapsamında değildir.

Garanti kapsamında kabul edilen aküler, tanımlama için eksiksiz bir şekilde (alet, şarj cihazı ve orijinal aküler) Acenteye gönderilmelidir.