Ekinler El Aletleri'ne Hoş Geldiniz...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin ("Sözleşme") konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 27.11.2014 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 2: Taraflar

SATICI
Unvanı:
Web site :
Adresi:
Telefon:
E-Posta:

ALICI
Adı-Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Şehir :
Ülke :
Telefon :
ALICI ile SATICI Sözleşme içerisinde kısaca ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Madde 3: Genel Hükümler

3.1. ALICI, işbu Sözleşme'nin akdinden evvel Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat vs. satışa konu ürüne ilişkin tüm ön bilgileri içerir Ön Bilgilendirme Formu'nu SATICI'ya ait Web site adresli internet sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda onayladığını, gerekli teyidi verdiğini ve sonrasında elektronik ortamda Ürünü satın aldığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

3.2. ALICI, sipariş esnasında ve işbu Sözleşme uyarınca sağlamış olduğu ve SATICI nezdinde tutulan kişisel bilgilerinin (isim, soyadı, unvan, adres, telefon, faks, e- posta vb.), SATICI tarafından, hizmet ve ürünlerin pazarlanması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, faks veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla ALICI ile irtibat kurulması, hizmet ve ürünlerin tanıtımı, yeni ürünler veya ALICI'nın ilgisini çekebileceğini düşündüğü diğer bilgiler hakkında promosyon niteliğindeki e-postaların gönderilmesi amaçlarıyla kullanılabileceğine muvafakat etmektedir.

3.3. Teslimat, kimlik kontrolü üzerine ALICI'ya, ALICI'nın 1. dereceden yakınına veya yukarıda ALICI tarafından doldurulacak not kısmında belirtilen kişiye yapılmasıyla birlikte SATICI teslim yükümlülüğünü usulüne uygun şekilde yerine getirmiş olacaktır. Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca ALICI, kendisinin bildirdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında hazır bulunan kişiye yapılan teslimatın, kendisine yapılmış olarak kabul edeceğini beyan eder.

3.4. ALICI ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü SATICI yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.5. Sipariş konusu ürünün/hizmetin teslimatı için ALICI'nın Sözleşmeye elektronik ortamda gerekli teyidi vermiş olması ve bedelinin ALICI'nın tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI'nın mal/hizmetin teslimi yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, internet sitesinde belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

3.7. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ürün bedeli olarak ödediği tutar en geç 10 (on) gün içinde kredi kartına veya banka hesabına defaten iade edilir.

3.8. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Sözleşme şartlarının elektronik ortamda kabul edilmesiyle geçerlilik kazanır.

3.9. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve sair güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

3.10. ALICI, işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak, tetkik ederek ve kabul ederek imzalamıştır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

3.11. ALICI, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek işbu Sözleşme ekinde yer verilen ödeme kuruluşunun "Shopier Alıcı Ödeme Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi" nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 4: Cayma Hakkı

ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Tek sipariş konusu ayrı ayrı teslim edilmişse, mal birden fazla parçadan oluşuyorsa, belirli bir süre boyunca malın düzenli teslimi yapılıyorsa bu teslimat türlerine göre cayma hakkının başlangıcına ilişkin süre hesaplanırken Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri dikkate alınır.

Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkının kullanıldığına dair belirlenen süre içinde SATICI'ya, e- mail ya da telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Tüketicinin, cayma hakkını kullanması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün/ürünlerin ve ürüne/ürünlere ait fatura aslının ve teslimata dair kargo teslim tutanağının SATICI'ya iade edilmesi zorunludur. SATICI, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir. Alıcı, cayma bildiriminin SATICI'ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde malı Satıcı'ya'ya geri göndermek zorundadır.Tüketici, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI'ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

Madde 5: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, uyarınca; Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar, Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Yazılım, program, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar, kırtasiye sarf malzemeleri, ses ve görüntü kayıtları ile yukarıda sayılan kapsamda bulunmayan kozmetik ürünlerde ancak ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartıyla ALICI tarafından cayma hakkı kullanılabilecektir.

Tüm iadeler orijinal ambalaj ve kutu ile yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle açık gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez. Elektronik ürün ve cep telefonları yetkili servis garantisi ile satılmaktadır.

Madde 6: Sözleşme Konusu Ürünün/Ürünlerin Özellikleri ve Ödeme Şekli

Ürün Kodu Ve Adı :
Adet : 1
Birim Fiyatı :
Birim İndirimi
Hediye Çeki
Toplam Satış Tutarı :
Vade Farkı
KDV Dahil Toplam Tutar :

ALICI tarafından sipariş şartlarında açıklandığı üzere kredi kartı ile internetten, kredi kartı ile kapıdan veya kapıda nakit ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. SATICI'nın ALICI'nın kredi kartı ödemelerine ilişkin olarak ilgili bankaya karşı herhangi bir beyan, taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, yukarıda belirtildiği gibidir. Ürünün/ürünlerin teslimat masrafları SATICI'ya aittir.

Madde 7: Son Hükümler

7.1. ALICI, web sitesi adresinde yer alan kayıt bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, bu itibarla SATICI nezdinde doğacak her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

7.2. Mal teslimi ancak geçerli bir kimlik kartı göstermek suretiyle, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak şartıyla gerçekleştirilecektir. Bu işlemler gerçekleştirilmediği takdirde ürün teslimatı gerçekleşmeyecektir

7.3. SATICI herhangi bir zamanda yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle sanal mağaza sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması halinde SATICI'nın, sanal mağaza üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Sitenin faal olduğu dönemde sipariş edilen ürünlerin teslimatları işbu Sözleşme şartları çerçevesinde tamamlanacaktır.

7.4. Siparişteki ürün fiyatları, siparişin oluşturulduğu günün fiyatlarıdır. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SATICI hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir. ALICI oluşturduğu siparişi en fazla 3 (üç) gün erteleyebilir. ALICI'nın erteleme talebinden itibaren 3 (üç) gün sonra siparişi kendiliğinden iptal edilir.

7.5. Ürün ile ilgili bir ayıp bulunması veya ürünle ilgili sorun yaşanması halinde,

- ayıbın veya sorunun, ürünlerin teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ortaya çıkması halinde, ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde;
- ayıbın veya sorunun, ürünlerin teslim tarihinden itibaren 6 (altı) aydan daha geç bir tarihte ortaya çıkması halinde ise, ayıbın veya yaşanan sorunun öncelikle yetkili servis tarafından belgelendirilmesinden sonra, bu belge ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde
SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir.

7.6. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

Madde 8: Süre ve Yürürlük:

İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. (…) adresindeki Ön Bilgilendirme Formu'nun ALICI'nın işbu Sözleşme'de belirtilen e-posta yoluyla veya teslimat sırasında ALICI'ya ulaştırılmış olması gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.